Hanácký statek - Centrum enviromentální výchovy

Hanácký statek - Centrum enviromentální výchovy


English version, Deutsch Version

Průvodce Environmentálním centrem Hanácký statek

Hanácký statek

Replika statku z konce 19 a začátku 20. století byla dokončena v červnu 2011. Při stavbě byly použity některé tradiční materiály jako např. rákos na střechu statku, hliněné omítky v jeho vnitřních prostorách. Na dvorku uvidíte chlívek, holubník, králíkárnu, hnojiště, dobovou kadibudku. Pod stříškou si můžete prohlédnout zemědělské a stroje a nářadí. Ze dvorku vstupujete do výminku – světnice a kuchyňka. Druhým vstupem můžete nahlédnout do dalších prostor statku – kuchyně, světnice, černá kuchyně, spíž. Vybavení statku je dobové a i kamna jsou postavena z dobových kachlů a jsou funkční.

statek

Environmentální centrum

Po prohlídce statku se dostanete do prostor environmentálního centra, v němž jsou expozice na téma:

  • Voda – panely seznamují návštěvníky s organismy žijícími ve vodě a jejím okolí, s principy čištění odpadních vod a úpravy vody na pitnou, s možnostmi jak vodou šetřit a oběhem vody v přírodě.
  • Půda - ve stodole jsou k prohlídce staré zemědělské stroje, ve vitrínách jsou vystavené některé z tradičních zemědělských plodin a výrobky z nich. Přízemí stodoly je tematicky zaměřené na půdu, život v ní. Na informačních panelech se návštěvníci mohou seznámit organismy žijícími v půdě, s obděláváním půdy dříve a dnes či aktuálními problémy se zemědělskou půdou.
  • Biologické stavby - dalším tématem ve stodole jsou biologické stavby.

Výtahem či po schodišti se dostanete do mezipatra (nad statkem), kde se dozvíte něco o dalších tématech:

  • Člověk využívá zvířata - produkty hospodářských zvířat, využití domácích zvířat v různých odvětvích lidské činnosti, proces domestikace…
  • Živočichové žijící v blízkosti člověka - seznámení se s tvory, kteří s námi bydlí v našich domovech, aniž bychom je pozvali (myši, potkani, vlaštovky, holubi, moli, pavouci, mouchy a řada dalších). Zde naleznete také dětský koutek.

Nevyšší patro stodoly je věnované okruhům:

  • Krajina a biomasa – věnuje se srovnání současné a dřívější krajiny v ČR, ochraně krajiny a využití biomasy jako alternativního zdroje energie.
  • Vzduch a klima – seznamuje s problematikou znečištění ovzduší, obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie.

V podzemí stavby (kam se opět dostanete výtahem i po schodišti) naleznete terárium – akvárium a informace o přírodě Vyškovska. WC.

Upozorňujeme, že v celém areálu je aktivní bezpečnostní kamerový systém.


Projekt, realizovaný v letech 2010 - 2011, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznané náklady na akci činily 39 160 014 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 33 286 012 Kč (85%), příspěvek státního rozpočtu ČR 1 958 001 Kč (5%) a příspěvek ZOO PARKU Vyškov 3 916 001 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: ZOO PARK Vyškov

Tisková zpráva ke stažení: Hanácký statek.pdf

Fond soudržnosti OPŽP