Návštěvní řád

Návštěvní řád


Návštěvní řád ZOO PARKU a DinoParku

 1. Každý návštěvník je povinen si u pokladny při vstupu do areálu zooparku zakoupit vstupenku nebo permanentní vstupenku. Děti do 3 let a pedagogický doprovod si vyzvednou bezplatnou vstupenku. Vstupenku si každý návštěvník pro případnou kontrolu uschová po celou dobu pobytu v areálu. Vstupenka je nepřenosná a platí pouze pro jednu návštěvu. Vstupné se z důvodu změny počasí nevrací.
 2. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu zooparku a DinoParku návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 3. Návštěvník svým vstupem do areálu zooparku a DinoParku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity dle uvážení zoo, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 4. Děti do 10 let musí být v doprovodu osob starších 18-ti let.
 5. Rodiče a osoby mající dozor nad dětmi dbají na jejich bezpečnost a patřičné chování.
 6. V případě potřeby jsou návštěvníci povinni uposlechnout příkazů pracovníků zooparku a DinoParku.
 7. Návštěvníci se při pobytu v areálu mohou pohybovat pouze po vyznačených prohlídkových cestách a na vyhrazených místech.
 8. V zájmu bezpečnosti je přísně zakázáno nahýbat se přes zábradlí u klecí a výběhů zvířat, přelézat a podlézat je a natahovat ruce ke klecím nebo do ohrad a dalších zařízení pro zvířata.
 9. Při fotografování a filmování je zakázáno přelézat zábradlí, příkopy a jiná omezení pro vstup do zakázaných prostor a výběhů pro zvířata.
 10. Přikrmování zvířat je dovoleno pouze krmivem zakoupeným v pokladně.
 11. Chovaná zvířata je zakázáno jakkoli obtěžovat a dráždit. Volně žijící a vypuštěná zvířata dotvářejí příjemné prostředí areálu a není dovoleno je jakýmkoli způsobem rušit a ohrožovat.
 12. K zajištění klidného prostředí pro návštěvníky i zvířata se nesmějí používat přístroje určené k hlasité reprodukci hudby a zvuku.
 13. Vstup se psy je povolen pouze při dodržování běžných bezpečnostních a hygienických pravidel. Kvůli bezpečnosti chovaných zvířat musí být psi drženi na vodítku a nesmí se volně pohybovat po areálu.
 14. Zahradní a parkové úpravy slouží pro potěšení a povznesení všech návštěvníků. Není proto dovoleno trhat květiny ani jiné rostlinstvo, vstupovat na záhony a k vodním plochám nebo jinak poškozovat zeleň a zahradní úpravy.
 15. Na Babiččině dvorečku jsou návštěvníci povinni řídit se návštěvním řádem, který je vyvěšen na vstupní bráně do dvora.
 16. Informace se podávají ve správní budově zooparku, u pokladny zooparku a u správce DinoParku, kde je také pro případ potřeby umístěn telefon a lékárnička první pomoci. Zde hlaste všechny mimořádné události (např. úrazy).
 17. Snažíme se, aby zahrada byla klidným místem odpočinku a poučení návštěvníků. Žádáme proto návštěvníky, aby ve všech prostorách areálu udržovali náležitou čistotu a klid.
 18. V prostorách zooparku a DinoParku je omezeno kouření. Žádáme návštěvníky, aby kouřili pouze na vyhrazených označených místech.
 19. Exponáty staré zemědělské techniky jsou určeny pouze k prohlídce, nikoli k prolézání apod., mohlo by dojít ke zranění.
 20. Na nástupišti pro přepravu DinoExpresem i při samotné přepravě se řiďte přepravním řádem umístěným v prostorách nástupiště a pokyny obsluhy.

 

Za dodržování návštěvního řádu Vám děkujeme.

Vydal ZOO PARK Vyškov, platí od 1. 1. 2017