Historie

Historie


Původní Koutek živé přírody byl založen v dubnu 1965 panem Zdeňkem Sokolíčkem a co je na tehdejší dobu skoro neuvěřitelné, již 8. srpna téhož roku byl před očima stovek prvních návštěvníků slavnostně otevřen. Vše bylo provedeno svépomocí v tehdejší „dobrovolné“ akci „Z“, jak dokumentuje mnoho výstřižků z tisku i dochovaných fotografií. Zdeněk Sokolíček byl neúnavným nadšencem a propagátorem chovu ohrožených druhů živočichů a přenášel svou lásku ke zvířatům na děti a mládež. Přispěl k tomu, že zookoutek se stával známým po celé republice i v zahraničí a navštěvovalo ho mnoho populárních osobností - o tom svědčí jeho dochované návštěvnické deníky.

Již od svého vzniku se Koutek živé přírody zaměřil na chov drobných domácích i divoce žijících živočichů z celého světa. Nebylo jednoduché v  tehdejší době, nepřející mnoho výjezdům a kontaktům se zahraničím, získávat zvířata z cizích zemí, a tak se postupně začala orientace tohoto zoologického zařízení zaměřovat na primitivní a původní domácí zvířata. Vždyť bez cílevědomé chovatelské práce by zřejmě mnohá plemena i druhy dnes již vymizely.

Během svého trvání procházela zahrada obdobím rozkvětu, ale i doslova živoření, a zřejmě nejkritičtějším byl rok 1990. Právě tehdy se rozhodovalo, zda zdevastovanou zahradu, která sloužila převážně jako zimoviště pro zvířata z cirkusů a zvěřinců, zrušit nebo právě naopak do ní investovat nemalé prostředky a zachovat ji. Naštěstí pro dnešní návštěvníky zvítězil zdravý rozum a byla zvolena druhá varianta. Od této doby se datuje existence novodobé zoologické zahrady její následný rozvoji a zvelebení. Příchodem nového ředitele Josefa Kachlíka se počal v  plné míře realizovat záměr vybudovat z této zahrady moderní zoo, zaměřenou na chov primitivních druhů a plemen domácích zvířat z celého světa.


VÝSTAVBA AREÁLU

Historie

 • 1996 - Dvoreček naší babičky (Babiččin dvoreček), který navozuje atmosféru selského dvora a kde přicházejí návštěvníci do přímého kontaktu s chovanými domácími zvířaty
 • 1999 - Správní budova s výukovým sálem, veterinární ošetřovnu
 • 2000 - 2001 - Výběhy a obytné stáje srubového typu pro velká zvířata
 • 2006 - Výběhy pro velká zvířata Afriky, Asie a Jižní Ameriky, nový vstupní areálu s pokladnou, sociálním zázemím pro veřejnost a prodejnou suvenýrů, velkokapacitního parkoviště, vyhlídkové terasy a dětského hřiště.
 • 2006 - DinoPark s 28 prehistorickými zvířaty v životní velikosti, 3D kino, naučná stezka, paleontologické hřiště pro děti.
 • 2008 - Pavilon hrabavé drůbeže
 • 2009 - Expozice kočky sibiřské
 • 2010 - Expozice pro lemury
 • 2011 - Průchozí ptačí voliéra
 • 2011 - Centrum environmentální výchovy Hanácký statek
 • 2014 - Nová expozice koček bengálských
 • 2015 - Oslava 50. let Zoo Parku