Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Střední školy

ZOO PARK Vyškov nabízí vzdělávací programy pro SŠ i samostatnou prohlídku environmentálního centra. K vidění je replika statku, která představuje ukázku života na venkově v 19. století, včetně chovu vybraných domácích zvířat (králík, ovce, holub) a vlastní expozice centra.

Centrum je členěno do osmi tematických celků: Expozice zemědělské usedlosti (včetně dobových zemědělských strojů), Vzduch a klima, Voda, Půda, Krajina a biomasa, Člověk využívá zvířata, Zvířata využívají člověka a Biologické stavby. Centrum je otevřeno celoročně.

Cena výukového programu je 70 Kč za dítě (žáka či studenta) pedagogický doprovod na 10 dětí zdarma (v ceně programu je zahrnuta vstupenka do celého ZOO PARKU). Program je určen pro jednu třídu (cca 25 žáků).

Doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny.

Programy pro SŠ jsou realizovány pouze v ZOO.

Prosíme vyučujícího přihlášené třídy, aby se tři dny před konáním programu ozval a upřesnil počet dětí.

 


 

  • Ochrana přírody v ČR (1.ročník)

Chráněná území ČR (maloplošná i velkoplošná), chráněné druhy rostlin a živočichů, péče o chráněná území, legislativa (zákon na ochranu přírody, natura 2000), mezinárodní ochrana přírody – CITES (obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů).

Objednávka programu

Výukové programy je možné objednat telefonicky nebo emailem:

MŠ a I. stupeň ZŠ

Hana Vymazalová
Tel: 517 346 356/104
Mobil: 608 771 016
Email: hana.vymazalova@zoo‑vyskov.cz

4.‑ 5. třída, II. stupeň ZŠ, SŠ

Marcela Kopřivová
Tel: 517 346 356/104
Mobil: 608 771 016
Email: marcela.koprivova@zoo‑vyskov.cz


Možnost objednání občerstvení a rezervace míst k sezení u provozní bistra.
Nutnost potvrzení objednávky nejméně 3 pracovní dny předem.
Nabídku naleznete na tomto odkazu.
 
Kontakt: Mgr. Kateřina Bilíková, 777 668 139, bistro@zoo‑vyskov.cz