ZOO PARK Vyškov, p.o. vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž „Zvířátka z vyškovské zoo". (Zjistěte jaká zvířata chováme – navštivte zoo nebo se inspirujete na www stránkách). Výtvarná a literární soutěž je určena dětem ze základních škol i rodinám.

Porota práce vyhodnotí a vítěze zveřejní na webu: www.zoo-vyskov.cz do 22. 3. 2015.

Zaslané práce budou vystaveny a ceny předány v sobotu 28. 3. 2015 na akci „Vítání jara", která se bude konat na Hanáckém statku v ZOO PARKU ve Vyškově.


Soutěž je určena dětem od 1. – 9. třídy; pouze pro jednotlivce

- kategorie: I. 1. – 2. tř., II. 3. – 4. tř., III. 5. – 6. tř., IV. 7. – 9. tř.

Podmínky výtvarné soutěže:

- rozměr obrázku: formát A3 nebo A2

- pro školy: max. 5 nejzdařilejších za třídu

- libovolné výtvarné techniky

Podmínky literární soutěže:

- literární žánr - poezie (báseň, říkadlo)

Práce musí obsahovat:

- jméno a příjmení autora

- kategorii

- název práce

- název, adresa školy

- jméno a příjmení učitele, tel. nebo email


Výtvarné či literární práce je možné zaslat nejen za školu ale i jednotlivě za rodinu (práce musí obsahovat jméno a kontakt na zákonného zástupce dítěte – tel., email). Práce zasílejte do 15. 3. 2015 na adresu: ZOO PARK Vyškov, Cukrovarská 424/9, Vyškov 682 01 nebo předejte osobně na pokladně Zooparku

Případné dotazy na tel. 608 771 016 nebo email: marcela.koprivova@centrum.cz

Výstava oceněných prací potrvá do 30. 4. 2015. Pořadatel si vyhrazuje právo využít zaslaných prací pro propagaci zooparku či další nekomerční výstavy. Porota nemusí udělit v kategorii žádné místo, ale může udělit zvláštní ocenění.

vytvarna_soutez_01

vytvarna_soutez_02