Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Zvířata v ohrožení a zločiny v divočině

Metodický seminář k environmentálnímu vzdělávání pro učitele přírodopisu a biologie.

Čtvrtek 24. listopadu 2016 od 9:00 do 15:00 ve Středisku ekologické výchovy Hlídka 4.

Co ohrožuje divoká zvířata a jakou roli při pomoci s ochranou přírody hrají zoologické zahrady? To jsou témata propojující tři nové vzdělávací programy, které připravili pro žáky 5. až 9. tříd lektoři z Městského střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec – DIVIZNA. Na semináři se interaktivní formou seznámíte s problematikou záchranných programů určených pro divoká zvířata, dozvíte se, co je „wild crime" a kdo se podílí na zločinech v divoké přírodě. V neposlední řadě zmíníme vliv našeho spotřebitelského chování na současný stav tropických lesů. V roli žáků si na vlastní kůži vyzkoušíte vybrané aktivity a seznámíme Vás s aktivizačními metodami využitými v programech. Tyto programy si budete moci pro vaše žáky objednat v Zoo Brno či Zooparku Vyškov.

Program semináře:

1/ Zvířata v ohrožení: Putováním po kontinentech navštívíme přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Čeká nás práce s mapou a spolupráce ve skupině.

2/ Pochybné suvenýry aneb Zločiny v divočině: V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

3/ Prales na talíři: Účastníci programu poznají význam tropických deštných lesů. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

  • Představení střediska ekologické výchovy SEV Hlídka při Zoo Brno.
  • Nabídka výukových programů Zooparku Vyškov pro školy.
  • Nabídka výukových programů Zoo Brno pro školy.

Seminář je zdarma – probíhá v rámci projektu Vzdělávání zoopedagogů č. 03221562. Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR, MŽP a Zoo Liberec a je akreditován MŠMT jako DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Malé občerstvení je zajištěno.

Další informace a přihlašování na seminář (kapacita omezena): Mgr. Jana Galová, galova@zoobrno.cz, 727 971 451.

Místo konání: SEV Hlídka při Zoo Brno, adresa: Hlídka 209/4, 602 00 Brno, www.sevhlidka.cz

loga_web_zoo