Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Zajímavosti z vesmíru

novinky i méně známé skutečnosti, 8 let až dospělí

Na programy se předem objednejte na tel 602 59 62 09.