Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Za vysvědčení do zoo

Jelikož jste, milé děti, celý rok ve škole pilně pracovaly, odměnou je vám vstup zdarma do zoo 30.6. A aby to „školkáčkům“ nebylo líto, je volný vstup i pro děti z mateřských škol.