ZOO PARK Vyškov vyhlašuje v souvislosti s otevřením svého nového pavilonu výtvarnou soutěž: "Příroda Austrálie". 

Soutěž je určena pro děti základních škol, školních družin i jednotlivce.

Do soutěže mohou být přihlášeny práce vytvořené libovolnou výtvarnou technikou, které zobrazují přírodu Austrálie – zvířata, rostliny, krajinu,
případně další motivy.

Soutěž je určena dětem 1. až 9. třídy ZŠ. Individuální nebo kolektivní práce se přihlašují a vyhodnocují v těchto kategoriích:
I. 1.– 2. třída, II. 3.– 4. třída, III. 5.– 6. třída, IV. 7.– 9. třída. Přijímáme max. 5 nejzdařilejších výtvorů za každou třídu.

Práce budou vyhodnoceny porotou složenou ze zaměstnanců zooparku. Autoři vítězných prací budou odměněni věcnými cenami. Nejzdařilejší práce budou vystaveny na stejnojmenné výstavě v galerii ve stodole Hanáckého statku v areálu zoo. Vernisáž výstavy se slavnostním předáním cen proběhne při příležitosti „Podzimní póti“ – v sobotu 23. září 2017.

Práce musí obsahovat: 1) jméno a příjmení autora, 2) třídu/kategorii, 3) název práce, příp. techniku, 4) název a adresu školy, 5) jméno a příjmení učitele a jeho kontaktní údaje (tel. a email), u individuálních účastníků – jméno a kontakt na zákonného zástupce dítěte (tel. a email)

Práce přijímáme: na pokladně zooparku (denně 9.00-18.00 hodin) nebo poštou na adrese ZOO PARK Vyškov, Cukrovarská 424/9, Vyškov 682 01.

Uzávěrka soutěže je v pátek 16. června 2017. Doručené práce se nevrací. Pořadatel si vyhrazuje právo využít zaslaných prací pro propagaci zooparku.

Případně dotazy vám zodpovíme na tel. 517 346 356 nebo email: zoopark@zoo-vyskov.cz

Tabulka ke stažení: zde