Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Výstava Tváře úmluvy CITES

Výstava má za cíl přiblížit široké veřejnosti problematiku obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou chráněny úmluvou CITES.