Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Vítání jara

První akce v sezóně, kdy už je DinoPark v provozu.

Na Hanáckém statku přivítáme jaro a nachystáme se na Velikonoce.

pletení pomlázek

zdobení vajíček

pečení jidášů

vyrábění moreny

zdobení perníčků

Fotogalerie