Zveme vás výstavu hanáckých kraslic ze sbírky Marie Pachtové.
Výstava potrvá do 8. května.