velbloud jednohrbý (dromedár)

lat.: Camelus dromedarius
gb vlajka arabian camel
de vlajka dromedar

velbloud jednohrbý (dromedár)


Původ

před zdomácněním žil v severní Africe a Arábii. Nyní se chovají v zemích jeho původního výskytu, v Přední a Malé Asii až po Indii. Stáda zdivočelých dromedárů žijí volně v Austrálii. Jsou to potomci zvířat, která byla dovezena na kontinent pro práci při výstavbě železnic

Hospodářský význam

k přenášení těžkých nákladů, nebo jako dopravní prostředek

Zajímavost

U velbloudů klesá v noci jejich tělesná teplota a ve dne zase stoupá, proto se zvířata nemusí potit, aby se ochladila. Jsou mimochodníci.

Výskyt


Řád

Artiodactyla – sudokopytníci

Čeleď

Camelidae – velbloudovití

Biotop

savana, polopoušť
savana, polopoušť

Potrava

Listí
Listí

Semena
Semena

Traviny
Traviny