velbloud dvouhrbý (drabař)

lat.: Camelus bactrianus
gb vlajka two-humped camel
de vlajka trampeltier

velbloud dvouhrbý (drabař)


Původ

ze severní Ameriky, kde počátkem čtvrtohor vymřeli. Jejich zástupci a předchůdci velbloudů přesídlili do Asie, Afriky a jižní Evropy| divoká forma dožívá ve stepích vnitřní Asie

Hospodářský význam

hojně využíván jako dopravní prostředek, chov pro maso, mléko a vlnu

Zajímavost

Velbloud může přežít až osm dní bez potravy i vody bez újmy na zdraví. Traduje se, že velbloudi nosí vodu v hrbech, ale to je dlouholetý omyl. Hrby jsou tvořeny tukovou tkání, ze kterých je voda získávána pomocí chemických procesů.

Výskyt


Řád

Artiodactyla – sudokopytníci

Čeleď

Camelidae – velbloudovití

Biotop

savana, polopoušť
savana, polopoušť

Potrava

Listí
Listí

Semena
Semena

Traviny
Traviny