Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Vánoce v zoo

Živý hanácký betlém v podání národopisného souboru Klebetníček a Trnka – zvyky, koledy a říkanky v době adventní a vánoční, až do Tří králů.