Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Vánoce na hvězdárně

s dětmi budeme vyrábět vánoční ozdoby s vesmírnou tematikou v tichém prostředí naší klubovny

nutná rezervace všech programů a pozorování: 602 596 209