Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

úhoř říční

Původ

převážná část Evropy

Hospodářský význam

z hospodářského i rybářského hlediska se jedná o velmi ceněný druh; úhoř je loven pro své kvalitní maso; v řadě evropských zemí je úhoř ceněnou sladkovoní rybou; kůže se v minulosti používala k přivazování bijáku cepu

Zajímavost

migrují až 7000 km do Sargasového moře, cesta trvá 1,5 roku a po celou dobu nepřijímají potravu; v Česku je řazen v Červeném seznamu do skupiny téměř ohrožený

Výskyt