Vzhledem k tomu, že ZOO PARK Vyškov, tak jako všechny licencované zoologické zahrady v České republice nesmí fakticky od 8. října 2020 (!) pouštět do svých prostor návštěvníky a nemá tak možnost získat vlastní činností žádné prostředky, rozhodli jsme se nadále neposkytovat veřejnosti žádné informace ohledně chovu zvířat, investic a plánovaných akcí. Situace je kritická a není správné chovat se tak, jako by byla normální.

Budeme tak činit do doby, než budou otevřeny pro návštěvníky alespoň venkovní prostory všech zoo. Podle nás není pro tak drastické omezení relevantní důvod, navíc, a to mnoho občanů neví, nemají zoologické zahrady vůbec žádnou kompenzaci ze strany státu a to ani po tak dlouhé době uzavření a několika jednáních se zodpovědnými. Nezávidíme jiným oborům jejich kompenzace, jen jsme zůstali zcela osamoceni.

Návštěva každé zoo je výrazně bezpečnější než přítomnost na pracovišti či jízda v hromadné dopravě. Už na jaře 2020 jsme ukázali, že víme, jak v našich zoo prakticky upravit vše pro zodpovědnou návštěvu - online prodej vstupenek, dostupné hygienické prostředky, regulace návštěv. V tuto dobu navíc nelze očekávat tisíce návštěvníků denně, chceme tedy i tímto krokem opět umožnit zdravý pohyb všem, kteří jsou všemi vládními opatřeními enormně zatíženi a kteří u nás rádi dodrží všechna nutná opatření. 

 

Ing. Dagmar Nepeřená, ředitelka

 ZOO PARK Vyškov, p. o.