Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Švýcarsko levně - Mgr. Dobromila Patáková

Nahlédněme do kouzelného Švýcarska, země hor, vodopádů, průsmyků, tunelů a podivuhodných železničních staveb v náročném terénu. Jak lze cestovat Švýcarskem se stanem? Jak se stravovat, jak se domluvit, kam se opravdu stojí zato podívat? Jak žijí obyčejní Švýcaři a jak špičkoví vědci v Cernu? Opravdu stojí cestování po Švýcarsku celé jmění? Ráda se s vámi vyměním zkušenosti nebo vás nalákám k cestě do opravdu fungujícího státu.