skot stepní uherský

lat.: Bos primigenius f. taurus
gb vlajka hungarian gray
de vlajka ungarisches steppenrind

skot stepní uherský


Původ

domestikován v Uhrách už před osídlením Maďary

Hospodářský význam

silný, rychlý a vytrvalý tvor, byl využíván téměř výhradně jako pracovní zvíře, je velmi otužilý a odolný vůči nemocem, svědčí mu zvláště horké a suché podnebí

Zajímavost

Rohy mohou u volů dorůstat délky až 80 cm. Skot stepní uherský jste mohli vidět ve dvoudílném filmu o rakouskouherské císařovně Sissi, když při návštěvě Uher projížděla maďarskou pustou.

Výskyt


Řád

Artiodactyla – sudokopytníci

Čeleď

Bovidae – turovití

Biotop

domácí zvíře
domácí zvíře

Potrava

Listí
Listí

Semena
Semena

Traviny
Traviny