Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

skot skotský náhorní

dvě samičky skotu skotského náhorního - 6. a 20. prosince 2020