Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

skot skotský náhorní

dva samečci *13. a 18. února