Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Ptactvo kolem nás

Výstava fotografií Jiřího Bartla

Autor výstavy Jiří Bartl – je dlouholetým členem České ornitologické společnosti při Národním muzeum Praha a Českého svazu ochránců přírody v Rousínově. Ornitologií a kroužkováním ptáků se amatérsky zabývá již čtyřicet let. Za tu dobu okroužkoval cca 8 000 ptáků, z nichž mnozí byli zastiženi v nejrůznějších částech světa. Své bohaté zkušenosti s úspěchem předává hlavně mládeži, jednak formou praxe a jednak na videozáznamech, které za tímto účelem sám pořizuje.