O prvním květnovém podvečeru vyrazíme po areálu ZOO s básníkem Zdeňkem Volfem, kterému bude recitačně sekundovat Dominika Dvořáčková (roz. Volfová). Sejdeme se v 18 hodin u pokladny ZOO. Během několika zastavení vyslechneme recitaci vrcholných básní české poezie, vztahujících se k domácím a hospodářským zvířatům. Poetická procházka proběhne za každého počasí.