Inspirací žákům při jejich tvorbě bylo pozorování přírody a četba z knihy Tajná řeč stromů... Posudťe sami, jak si použitím různých výtvarných technik s tématem poradili.
Práce vznikaly pod odborným vedením Mgr. Věry Kučerové.