Přejeme Vám optimismus a sílu brát věci s nadhledem po celý rok 2022.

Zaměstnanci ZOO Vyškov