Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Perseidy- pozorování

Přijďte pozorovat tento nádherný astronomický jev na naši vyškovskou hvězdárnu do Marchanic.

Od 21 hodin máme pro vás připravený program.

Dozvíte se, jak vznikl romantický název, jaký je původ tohoto meteorického roje a pak budeme společně pozorovat oblohu. K dispozici je také sledování meteorů pomocí rádiových vln. Vezměte si s sebou karimatku a teplé oblečení! Těší se Vás pracovníci Hvězdárny Vyškov. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč. Informace na tel. 602 596 209.