perlín ostrobřichý

lat.: Scardinius erythrophthalmus
gb vlajka rudd
de vlajka rotfeder

perlín ostrobřichý


Původ

perlín se vyskytuje zejména ve stojatých nebo jen mírně tekoucích vodách s bahnitým nebo písčitým dnem, které jsou hojně porostlé vodním rostlinstvem; jde tedy zejména o tůně, odstavná ramena, pískovny, rybníky a úseky cejnového pásma, méně často také parmového pásma řek

Hospodářský význam

nedravá ryba ze skupiny „bílých ryb" , žije v hejnech; rybářsky plevelná ryba, nemá žádný hospodářský význam, při větších velikostech sportovní rybaření

Zajímavost

Typickým znakem jsou sytě červené ploutve a díky tomu si vysloužil přezdívky jako červenopeřice, červenka atd.

Výskyt


Řád

Cypriniformes – máloostní

Čeleď

Cyprinidae – kaprovití

Potrava

Larvy
Larvy

Bezobratlí
Bezobratlí

Traviny
Traviny