Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

perlín ostrobřichý

Původ

perlín se vyskytuje zejména ve stojatých nebo jen mírně tekoucích vodách s bahnitým nebo písčitým dnem, které jsou hojně porostlé vodním rostlinstvem; jde tedy zejména o tůně, odstavná ramena, pískovny, rybníky a úseky cejnového pásma, méně často také parmového pásma řek

Hospodářský význam

nedravá ryba ze skupiny „bílých ryb" , žije v hejnech; rybářsky plevelná ryba, nemá žádný hospodářský význam, při větších velikostech sportovní rybaření

Zajímavost

Typickým znakem jsou sytě červené ploutve a díky tomu si vysloužil přezdívky jako červenopeřice, červenka atd.

Výskyt