papoušek horský (kouřový)

lat.: Polytelis anthopeplus
gb vlajka Regent parrot
de vlajka Bergsittich

papoušek horský (kouřový)


Původ

Austrálie - křovinaté stepi, západní populace pak obývá obdělávané stepi kontinentu

Hospodářský význam

Do Evropy dovezen poprvé v r. 1864 do londýnské zoologické zahrady; je celkem běžně odchováván

Zajímavost

Díky své otužilosti může být celý rok venku, avšak je nutné zajistit aby mu nepromrzly nožičky a aby měl možnost se někam schovat před nepřízní počasí.

Výskyt


Řád

Psittaciformes – papoušci

Čeleď

Psittacidae – papouškovití

Biotop

kopcovitý a horský terén
kopcovitý a horský terén

Potrava

Hmyz
Hmyz

Plody
Plody

Semena
Semena