Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

ovce domácí suffolk

Původ

Vznikla v Anglii křížením bahnic Norfolk Horn s berany Southdown, první záznam pochází z roku 1797.

Hospodářský význam

Celosvětově nejpoužívanější plemeno k produkci jatečních jehňat.

Zajímavost

Jak berani, tak i ovce jsou geneticky bezrohé.

Výskyt