Ostroretka stěhovavá

lat.: Chondrostoma nasus
gb vlajka Nase, Nase Carp
de vlajka Nase

Ostroretka stěhovavá


Původ

Protáhlá stříbrná ryba střední velikosti obývající proudné úseky lipanových a parmových řek, u nás zejména v řekách patřících do povodí Dunaje.Do labského povodí pronikla až nedávno díky vysazování.

Hospodářský význam

Na místech původního výskytu je významným druhem, který tvoří početná hejna a živí se z velké části řasovými nárosty, které seškrabuje z kamenů na dně svými typicky tvarovanými ústy. 

Zajímavost

Stejně jako všechny „bílé ryby“ postrádá vousky. Mezi rybáři  je velmi oblíbenou sportovní a bojovnou rybou. Loví se na plavanou, položenou - feeder nebo muškařením. Velmi početná je na Moravě v Bečvě a Svratce.

Výskyt


Řád

Máloostní

Čeleď

Kaprovití

Biotop

vodní plochy, řeky
vodní plochy, řeky

Potrava

Hmyz
Hmyz

Larvy
Larvy

Bezobratlí
Bezobratlí