V únoru letošního roku jsme navázali spolupráci s ruskými kolegy a dohodli se na prodeji ročních osliček Sáry a Adélky do Moskvy. Protože se jednalo o export do třetích zemí, byly předpisy a požadavky na přesun zvířat složitější, než v případě transportu v rámci EU. Nutná byla karanténa v délce 28 dní a testy na určité choroby. Zahájili jsme ji začátkem července, takže až do srpna mohly probíhat další přípravy – celní a přepravní náležitosti. Ruští kolegové řešili dopravu. Rozhodli se pro přepravu pozemní cestou. Přepravu nepřekazila ani porucha na vozidle, která se podařila odstranit. Kolegové z Moskvy si po příjezdu prohlédli naši zahradu s potěšením. Ve středu 14.8. ráno již odjížděly osličky Sára a Adéla do nového domova. Návštěvníci moskevské zoo je budou moci obdivovat v rekonstruované části dětské zoo.