Klub rodičů při ZUŠ Vyškov, z.s. a ZOO PARK Vyškov, p.o. zvou na 6. ročník amatérské pěvecké soutěže Novoroční stodola 2020.

Šestý ročník oblíbené soutěže proběhne v sobotu 18. ledna 2020 na Hanáckém statku v ZOO PARKU Vyškov od 15:00 hodin.Sou­těže se účastní zpívající hudební skupiny, které jsou schopny zazpívat bez do­provodu nebo s doprovodem hudebních nástrojů a to „od stolu“.

Garantem, porotou a průvodcem soutěže je vyškovský sbormistr Aleš Musil.

Pro všechny účastníky akce bude připraveno snížené vstupné do ZOO PARKU ve Vyškově ve výši 50,- Kč a tradiční novoroční občerstvení. Vyhodnocení a předání cen pro­běhne ihned po ukončení soutěže.

Překvapením letošního ročníku je provedení 15ti písní všech hudebníků společně, což slibuje mimořádný zážitek.

Soutěž je veřejně přístupná, divákům bude vyhrazen pro­stor v blízkosti soutěžních stolů, neboť smyslem soutěže je společná zábava.