Tradiční pěvecká soutěž

Klub rodičů při ZUŠ Vyškov, z.s. a ZOO PARK Vyškov, p.o. vyhlašují pěveckou soutěž amatérskou hudební veřejnost. Zveme diváky, aby podpořili své favority. Občerstvení zajištěno.

Třetí ročník oblíbené soutěže proběhne v sobotu 12. ledna 2019 na Hanáckém statku v ZOO PARKU Vyškov od 15:00. Sou­těže se účastní zpívající jednotlivci nebo skupiny, které jsou schopny zazpívat 5 písní v jakémkoliv provedení, bez do­provodu nebo s doprovodem hudebních nástrojů a to „od stolu“. Jedná se o soutěžní zpívající stůl. Počet stolů je omezený, je nutné se přihlásit do 30.11.2018 na e-mailovou adresu: reditel@zusvy.cz. Garantem, porotou a průvodcem soutěže je vyškovský sbormistr Aleš Musil.

Soutěžící mají vstup zdarma, pro diváky bude připraveno snížené vstupné 40,- Kč. Vyhodnocení a předání cen pro­běhne hned po ukončení soutěže. Soutěžící musí písem­ně souhlasit s použitím videa a fotofokumentace z akce organizátorem a pořadatelem soutěže a také se vzdát ná­roku na odvolání proti rozhodnutí poroty, neboť rozhod­nutí poroty je nenapadnutelné.

Soutěž je veřejně přístupná, divákům bude vyhrazen pro­stor v blízkosti soutěžních stolů, neboť smyslem soutěže je společná zábava. Kapacita stolů je omezená, o přihlá­šení rozhoduje datum.