III. ročník soutěže ve skupinovém zpěvu, ve spolupráci s Klubem rodičů při ZUŠ Vyškov, z.s.