II. ročník soutěže ve skupinovém zpěvu, ve spolupráci s Klubem rodičů při ZUŠ Vyškov, z.s.

Druhý ročník soutěže proběhne v sobotu 13. ledna 2018 na Hanáckém statku v ZOO PARKU Vyškov od 15:00. Soutěže se účastní zpívající skupiny 3 až 8 zpěváků, které jsou schopny zazpívat 5 písní v jakémkoliv provedení, bez doprovodu nebo s doprovodem hudebních nástrojů a to „od stolu“. Jedná se o soutěžní zpívající stůl. Počet stolů je omezený, je nutné se přihlásit do 5. ledna 2018 na e-mailovou adresu: reditel@zusvyskov.cz. Garantem, porotou a průvodcem soutěže je vyškovský sbormistr Aleš Musil.

Soutěžící mají vstup zdarma, pro diváky bude připraveno snížené vstupné 40,- Kč. Vyhodnocení a předání cen proběhne hned po ukončení soutěže. Soutěžící musí písemně souhlasit s použitím videa a fotofokumentace z akce organizátorem a pořadatelem soutěže a také se vzdát nároku na odvolání proti rozhodnutí poroty, neboť rozhodnutí poroty je nenapadnutelné.

Soutěž je veřejně přístupná, divákům bude vyhrazen prostor v blízkosti soutěžních stolů, neboť smyslem soutěže je společná zábava. Kapacita stolů je omezená, o přihlášení rozhoduje datum.

 

Reportáž ve Vyškovské TV - začátek 4:36 - https://youtu.be/9PvEg3Kx_9k?t=4m36s