Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Novoroční stodola

Soutěž ve skupinovém zpěvu.

Klub rodičů při ZUŠ Vyškov, z.s. a ZOO PARK Vyškov, p.o. vyhlašují pěveckou soutěž. Zveme diváky aby podpořili své favority. Občerstvení zajištěno.

První ročník soutěže proběhne v sobotu 14. ledna 2017 na Hanáckém statku v ZOO PARKU Vyškov od 15:00. Soutěže se účastní zpívající skupiny 3 až 8 zpěváků, které jsou schopny zazpívat 5 písní v jakémkoliv provedení, bez doprovodu nebo s doprovodem hudebních nástrojů a to „od stolu". Jedná se o soutěžní zpívající stůl. Počet stolů je omezený, je nutné se přihlásit do 6. ledna 2017 na e-mailovou adresu: reditel@zusvy.cz. Garantem, porotou a průvodcem soutěže je vyškovský sbormistr Aleš Musil.

Soutěžící mají vstup zdarma, pro diváky bude připraveno snížené vstupné 40,- Kč. Vyhodnocení a předání cen proběhne hned po ukončení soutěže. Soutěžící musí písemně souhlasit s použitím videa a fotofokumentace z akce organizátorem a pořadatelem soutěže a také se vzdát nároku na odvolání proti rozhodnutí poroty, neboť rozhodnutí poroty je nenapadnutelné.

Soutěž je veřejně přístupná, divákům bude vyhrazen prostor v blízkosti soutěžních stolů, neboť smyslem soutěže je společná zábava. Kapacita stolů je omezená, o přihlášení rozhoduje datum.