V letošním roce určitě žádný návštěvník nepřehlédl výstavbu naší nové průchozí voliéry Austrálie, která se staví v nejstarší části zoo. Na tomto místě začala před 52 roky existence tehdejšího Zookoutku živé přírody. Odstraněním klecí, zastaralých jak materiálně, tak morálně, vznikl velkorysý prostor. Výsledkem výstavby bude průchozí voliéra, kde budou moci návštěvníci pozorovat australské papoušky a klokany parma z bezprostřední blízkosti a bez bariér. Nejpočetněji zde bude zastoupen papoušek vlnkovaný chovaný v nejedné domácnosti a známý jako andulka, v oddělené voliéře pak kakadu růžoví.
Projekt vypracoval pan Ing. arch Havlíček z ateliéru Létající inženýři Brno ve spolupráci s Ing. Šrůtkem z kanceláře TIMBER DESIGN. Zázemí je z litého betonu, voliéru navrhli zavěšenou na nosných lepených modřínových sloupech, vynesených na budovu zázemí. Umělé skály dotváří iluzi unikátní australské přírody.

Expozice bude pro návštěvníky otevřena od čtvrtka 31. srpna 2017.