Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Nová expozice Austrálie

V průchozí voliéře mohou návštěvníci pozorovat australské papoušky a klokany rudokrké z bezprostřední blízkosti a bez bariér. Nejpočetněji je zde zastoupen papoušek vlnkovaný, chovaný v nejedné domácnosti a známý jako andulka, v oddělené voliéře pak kakadu růžový.

Expozice vznikla v nejstarší části zoo, kde započala existence tehdejšího Zookoutku živé přírody.
Projekt vypracoval pan Ing. arch Havlíček z ateliéru Létající inženýři Brno ve spolupráci s Ing. Šrůtkem z kanceláře TIMBER DESIGN. Zázemí je z litého betonu, voliéru navrhli zavěšenou na nosných lepených modřínových sloupech, vynesených na budovu zázemí. Umělé skály dotváří iluzi unikátní australské přírody.

Reportáž z otevření expozice v reportáži VyMIKu - 10 min, 16s: https://youtu.be/xdD2lAclc2g?t=10m19s

Fotogalerie

Video