Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Noc v DinoParku

Večer, hvězdy na obloze, zvuky z druhohor, dinosauři vykukující z pod roušky tmy, stan, spacák, táborák a šťavnatý, čerstvě opečený voňavý špekáček…

Začátek prázdnin můžete s dětmi oslavit různě, ale jen takhle u nás Nocí v DinoParku.

Pro ty odvážnější je připraveno i stanování v areálu. Počet stanů je s ohledem na prostor omezen na 50, přičemž místenku za stan v ceně 50 Kč si zakoupíte výhradě v e-shopu ZOO PARKu Vyškov.

Vstupenky zakoupíte buď na pokladně ZOO PARKu (od 17:30 hod.), pokud nepojedete vláčkem, nebo na místě v DinoParku (od 18:15 hod.), pokud přijedete svým dopravním prostředkem a zaparkujete v okolí jeho brány nebo na parkovišti u čerpací stanice. Cena vstupenky je 90 Kč pro děti i dospělé.

Ze ZOO PARKu odjíždí Dinovláčky v 18 hodin. Zpět do zoo pojede autobus ve 20:30, ve 22:00 hodin a v 8:00 hodin druhý den ráno. Do 8:00 je třeba sklidit stany a opustit areál.

Kromě nasvícených dinosaurů, dinobike a hvězdárny bude v provozu i kiosek s občerstvením. Připraven bude táborák s dostatkem dřeva a jehel na opékání špekáčků. Špekáčky a další pochutiny si přinesete podle své vlastní chuti. Hudebníci s kytarami jsou vítání. Doporučujeme vzít si s sebou čelovky nebo svítilny.

Na dotazy vám ráda odpoví vedoucí Hvězdárny Vyškov – Mgr. Dobromila Patáková na tel.: 602 596 209