tradiční akce probíhající ve spolupráci s Českým svazem včelařů Vyškov. Pozorování včel, tvořivé dílny pro děti, stáčení medu s ochutnávkou.