Tradiční akce probíhající ve spolupráci s Českým svazem včelařů Vyškov. 

  • ukázka práce včelaře, pozorování včel
  • dílny a aktivity o včelách
  • stáčení medu s ochutnávkou
  • soutěž včelařů z Vyškovska „o nejchutnější med“    - přijďte ochutnat a dát hlas nejlepšímu medu.
  •  možnost zakoupení medu a dalších včelích produktů