Zahájení ve 14.00 hodin ve stodole Hanáckého statku. Tradiční akce probíhající ve spolupráci s Českým svazem včelařů Vyškov. Ukázka práce včelaře, pozorování včel, tvořivé dílny pro děti, stáčení medu s ochutnávkou. Možnost zakoupení včelích produktů. Soutěž včelařů z Vyškovska - přijďte ochutnat a dát hlas nejlepšímu medu.