lín obecný

lat.: Tinca tinca
gb vlajka tench
de vlajka schleie

lín obecný


Původ

kaprovitá ryba, která vyhledává zarostlé bahnité partie s klidnou, prohřátou vodou; je to typická ryba stojatých a pomalu tekoucích vod

Hospodářský význam

je to čím dál víc ceněná ryba v rybářství pro sportovní rybolov i rybniční chov na maso

Zajímavost

Je schopný dlouhodobě přežít pod silnou vrstvou ledu. Dokonce se říká, že je schopen přežít zimu v hlubokém bahně vypuštěného rybníka.

Výskyt


Řád

Cypriniformes – máloostní

Čeleď

Cyprinidae – kaprovití

Potrava

Larvy
Larvy

Bezobratlí
Bezobratlí

Traviny
Traviny