Labuť velká

lat.: Cygnus olor
gb vlajka mute swan
de vlajka Höckerschwan

Labuť velká


Původ

Odhaduje se, že labuť byla původně běžným druhem prakticky v celé Evropě. Lovci a sběrači vajec však tento druh téměř vyhubili. Přežila nejspíš pouze v liduprázdných močálech na severovýchodě Evropy. V posledních stoletích lidé labutě začali vysazovat pro okrasu v zámeckých parcích a odtud se postupně začaly šířit. V současnosti u nás hnízdí až 500 párů.

Hospodářský význam

Labuť velká je jeden z našich největších létajících ptáků. Chce-li vzlétnout, rozebíhá se po hladině a mohutně mává křídly.

Zajímavost

Labutě tvoří páry, které trvají často po celý život, a i mimo období hnízdění jsou si věrné.

Výskyt


Řád

Anseriformes - vrubozobí

Čeleď

Anatidae - kachnovití

Biotop

vodní plochy, řeky
vodní plochy, řeky

Potrava

Byliny
Byliny

Bezobratlí
Bezobratlí

Traviny
Traviny