kur domácí šumavanka zlatá stříkaná

lat.: Gallus gallus f. domestica
gb vlajka -
de vlajka -

kur domácí šumavanka zlatá stříkaná


Původ

Čechy| vyšlechtěny ve druhé polovině 20. stol. ze zbytků původních slepic v oblasti Šumavy, křížením s českými zlatě kropenatými slepicemi, ale také s dalšími plemeny slepic

Hospodářský význam

kombinovaná užitkovost

Zajímavost

Vyniká rychlým růstem, dobrou zmasilostí a rychlým opeřováním.

Výskyt


Řád

Galloformes - hrabaví

Čeleď

Phasianidae - bažantovití

Biotop

domácí zvíře
domácí zvíře

Potrava

Hmyz
Hmyz

Larvy
Larvy

Semena
Semena