kapr obecný - lysec

lat.: Cyprinus carpio
gb vlajka common carp
de vlajka karpfen

kapr obecný - lysec


Původ

říční ryba, která žila v teplejších velkých řekách od Japonska a Číny napříč Asií až do evropských přítoků Černého moře. Nejzápadnějším místem výskytu je Dunaj s některými přítoky - u nás Morava a Dyje

Hospodářský význam

dnes je jednou z nejhojnějších a nejrozšířenějších ryb na světě; jeho neocenitelnou vlastností je rychlý růst a kvalitní maso (nevýhodou pak je velké množství malých pružných kostí); využíván pro sportovní rybolov

Zajímavost

Divoká forma je chráněna a vedena v kategorii „ohrožený". Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou.

Výskyt


Řád

Cypriniformes – máloostní

Čeleď

Cyprinidae – kaprovití

Potrava

Larvy
Larvy

Bezobratlí
Bezobratlí

Traviny
Traviny