Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

kapr obecný - koi

Původ

První zmínky o chovu barevných kaprů lze nalézt v čínské literatuře již z doby před 2 tis. lety. Do Japonska se pak barevní kapři dostali v 7. století. Odtud také pochází pojmenování barevných kaprů: japonské slovo "NISHIKIGOI" se skládá ze dvou slov: "nishiki" (v překladu pestrobarevný, brokátový) a "goi" (v překladu KOI - kapr).

Hospodářský význam

Chová se v zahradních jezírkách pro dekorativní účely.

Zajímavost

Barevná forma kapra obecného. Ve vhodných podmínkách se dožívají věku přes 100 let.

Výskyt