kapr obecný

lat.: Cyprinus carpio
gb vlajka Carp

de vlajka Karpfen

kapr obecný


Původ

Původně říční ryba, která žila v teplejších, velkých řekách od Japonska a Číny napříč Asií až do evropských přítoků Černého moře. Nejzápadnějším místem výskytu je Dunaj s některými přítoky – u nás Morava a Dyje.

Hospodářský význam

Je nejvýznamnější rybou našeho i evropského rybníkářství, obývá hlavně cejnové pásmo. Jeho neocenitelnou vlastností je rychlý růst a kvalitní maso (nevýhodou pak je velké množství malý pružných kostí). Je i velmi ceněnou sportovní rybou.

Zajímavost

Divoká forma je chráněna a vedena v kategorii ,,ohrožený“. Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou. U kulturních kaprů jsou známy čtyři fenotypy ošupení: Š – šupinatý, L – lysec, Ř – řádkový, H – hladký. Pro ozdobu byli vyšlechtěni kapři zlatě a tříbarevně zbarvení (koi).

Výskyt


Řád

Máloostní

Čeleď

Kaprovití

Biotop

vodní plochy, řeky
vodní plochy, řeky

Potrava

Larvy
Larvy

Traviny
Traviny

Korýši
Korýši