jeseter ruský

lat.: Acipenser gueldenstaedti
gb vlajka Russian sturgeon

de vlajka Waxdick


jeseter ruský


Původ

Velký druh jesetera vyskytující se v Dunaji a dalších řekách východní Evropy. V minulosti pravidelně pronikal do dolního toku Moravy. Je chován v akvakultuře a vysazován do některých soukromých revírů spolu s dalšími druhy jeseterů.

Hospodářský význam

Hospodářsky  je významným druhem loveným pro maso i jikry (kaviár), jehož stavy však stále klesají a na mnoha místech musí být chráněn.

Zajímavost

Všechny velké druhy jeseterů se dožívají vysokého věku. Jeseter ruský není výjimkou a byl u něj doložen věk až 48 let.

Výskyt


Řád

Jeseteři

Čeleď

Jeseterovití

Biotop

vodní plochy, řeky
vodní plochy, řeky

Potrava

Larvy
Larvy

Bezobratlí
Bezobratlí

Korýši
Korýši