Z důvodu karantény pana Kadlece je cestovatelská přednáška zrušena.
Pro příchozí máme připraven náhradní program o kterém je možné hlasovat přímo v sále v den konání původní přednášky.